fbpx
CV-Online värbamisteenused logo

KKK ehk korduma kippuvad küsimused – värbamisteenused

Mõistame, kui tunned, et värbamisprotsess on aeganõudev tegevus. Vaatame üle, millised CV.ee värbamisteenused sobiksid just sinu ettevõttele.

Uue töötaja/töötajate leidmine värbamispartneri abiga on võimalik läbi viia mugavalt ning efektiivselt. Kusjuures, sisuliselt on võimalik kogu värbamisprotsess 100% ulatuses koos töötaja paigutusega ära organiseerida. Vaatame üle, millised CV.ee värbamisteenused sobiksid just sinu ettevõttele.

Eelvalik

Eelvaliku teenuse raames koostatakse otsitava ametikoha profiil ning vastavalt sellele luuakse atraktiivne töökuulutuse tekst ja kujundus. Lisaks töökuulutuse lisamisele tööportaalis võimendatakse töökuulutust sotsiaalmeedias. Samuti saadab värbamise projektijuht personaalseid kandideerimiskutseid e-maili teel cv.ee andmebaasis olevatele potentsiaalsetele kandidaatidele.. 

Eelvalikuga on võimalik säästa oluliselt aega, mis kulub otsingu algetapil erinevatele tehnilistele toimingutele, CV-de analüüsile ning kandidaatidest esmase mulje loomisele.  Iga otsingu puhul tutvustab värbaja  kliendile otsinguprotsessi ning seda on võimalus osaliselt kohandada vastavalt kliendi vajadustele. 
Eelvalik sobib eelkõige nendeametikohtade täitmisel, kus on tõenäosus haarata keskmisest rohkemate kandidaatide tähelepanu ja kus valikuprotsessi suurim raskuskese on kandidaatide esmase sobivuse hindamisel.

Uuri eelvaliku kohta rohkem siin.

Andmebaasiotsing

Andmebaasiotsing on sarnane teenus eelvalikule, kuid selle teenuse  raames teeb värbaja lisaks sihtotsingu  cv.ee andmebaasist võttes ühendust otsitavale profiilile vastavate potentsiaalsete kandidaatidega. Eelkõige võimaldab see huvi tekitada neis kandidaatidest, kes aktiivselt tööd ei otsi, kuid võivad olla sobivale tööpakkumisele avatud.

Nagu eelvalikul, koostatakse andmebaasiotsingu käigus täidetava ametikoha profiil ning vastavalt sellele luuakse töökuulutuse tekst ja kujundus. Töökuulutus avaldatakse cv.ee tööportaalis, tööpakkumist võimendatakse sotsiaalmeedias. Samuti saadab värbamise projektijuht personaalseid kandideerimiskutseid e-maili teel cv.ee andmebaasis olevatele kandidaatidele, kes vastavad kirjeldatud ametiprofiilile. 

Andmebaasiotsingu teenuse puhul tutvustab värbaja kliendile teenuse etappe ning koostöös kliendiga on võimalus osaliselt teenust kohandada.
Andmebaasiotsing sobib selliste ametikohtade täitmisel, kus on oodata potentsiaalsete kandidaatide kandideerimise aktiivsust, kuid lisaks tekkib võimalus äratada huvi cv.ee andmebaasis olevates ametiprofiilile vastavates passiivsetes kandidaatides. Värbamisteenus raames võtab värbaja üle valikuprotsessis  kandidaatide esmase sobivuse hindamise.

Sihtotsing

Sihtotsingu teenus raames paneb värbamise projektijuht koostöös kliendiga kokku tegevusplaani, samuti aitab värbaja sõnastada nii värbamisvajadust, kui ka väärtuspakkumist. Koostöös kliendiga luuakse täidetava ametikoha ametiprofiil ja tööandja poolt ette antud kriteeriumite alusel koostab värbaja otsingu nii cv.ee andmebaasist kui ka teistest kanalitest, kus otsitav sihtrühm on esindatud (nt Linkedin, erialaliidud, Facebooki grupid jms).

Seejärel võtab värbaja ühendust potentsiaalsete sobivate kandidaatidega tutvustades pakutavat ametikohta ning tööandjat ning tekitades võimalikku huvi tööpakkumise vastu. Huvitatud kandidaadid edastab värbaja kliendile ning  klient saab valikuprotsessi jätkata. Kokkuleppel kliendiga võib sihtotsingu teenus sisaldada ka töökuulutuse avaldamist, sotsiaalmeedia reklaami ja muid teenuseid, mis on kirjeldatud eelvaliku ja/või andmebaasiotsingu teenustes.

Sihtotsing sobib eelkõige selliste ametikohtade värbamisel, kus potentsiaalselt sobivaid kandidaate on vähe ning ametikoha täitmine on keeruline. Põhjuseks võib olla vastavate spetsialisitide  vähesus või nõutus tööjõuturu ning kompetentside spetsiifilisus.

Uuri sihtotsingu kohta rohkem siin.

Täisvalik garantiiga

Täisvaliku teenus sisaldab kõiki neid tegevusi, mis on eelvaliku ja sihtotsingu teenuste puhul, sh ametiprofiili koostamine, töökuulutuse avaldamine, sotsiaalmeedia reklaam, potentsiaalselt sobivate kandidaatide otsing nii cv.ee andmebaasist kui mujalt kanalitest. 

Täisvaliku puhul viib värbaja läbi kuni viie kandidaadiga täispikad CV-põhised intervjuud, samuti sisaldab teenus kolme lõppkandidaadi testimist (isiksuse ja/või vaimse võimekuse test) ja kuni kolme lõppkandidaadi soovitajatelt tagasiside küsimist. täisvaliku teenus sisaldab lisaks 4-kuulist garantiid leitud uuele töötajale. Juhul, kuid töötaja lahkub nelja kuu jooksul, kas enda või tööandja algatusel, teostab värbaja tasuta uue ühekordse kuuajalise otsingu samale ametipositsioonile.  
Täisvalik garantiiga sobib klientidele, kes soovivad kogu värbamis- ja valikuprotsessi sisse osta ja osaleda ise vaid lõppvooru hindamisel sobivaimate kandidaatidega. Teenus võimaldab saada terviklik ja professionaalne värbamisprojekti haldus ühest kohast ning hoida kokku oluliselt oma tööaega..

Uuri teenuse kohta rohkem siin.

Värbamisturundus ehk värbamiskampaania

Värbamiskampaania on selline teenus, kus tööportaali turundustiim koostab sinu otsitavale positsioonile atraktiivse töökuulutuse ning viib selle koos parimate lahendustega sotsiaalmeediasse – Facebooki, Instagram ja LinkedIn. 

Sotsiaalmeedia disainid koostab samuti turundustiim parimate praktikate alusel. Kõik reklaamid seadistatakse tööportaali sotsiaalmeedia kontode alt, mis annab reklaamidele usaldusväärsuse ning tagab ettevõttele mugava ning kiire teenuse.

Mis eelised annab värbamiskampaania?
– sotsiaalmeedia reklaam tõstab oluliselt sobivate kandidaatide arvu
– võimaldab saavutada nähtavuse ka passiivsete kandidaatide seas
– Kasvatab ettevõtte tuntust tööturul.

Värbamiskampaania sobib hästi suurema mahuga värbamisteks või lihtsalt raskemate positsioonide täitmiseks. Ühtlasi aitab see tõsta ettevõtte kui tööandja tuntust tööturul, mis on hea investeering tulevikku.

Uuri värbamiskampaania kohta rohkem siin.

Lisaks eelvalikule, andmebaasotsingule, sihtotsingule, täisvalikule ja värbamiskampaaniale, saame pakkuda erilahendusi vastavalt kliendi soovile , samuti on võimalik eraldi osta kandidaatide testimist, mh nii isiksuse kui vaimse võimekuse teste (DiSC, Tripod) . Tutvu teiste lisateenustega siin.


Tutvu teenustega ka tabeli abil:

NB! Töökuulutuse avaldame 3 nädalaks

Miks valida just värbamisteenused?

Värbamisteenus on aidanud CV-Online kliente, kes on soovinud värvata meeskonda inimest, keda on turul vähe ja/või keda on keeruline kõnetada või keda on vastupidiselt palju, mistõttu valikuprotsess on kandidaatide rohkuse tõttu aeganõudev. Samuti on värbamisteenus hea lahendus kui soovitakse teostada anonüümset värbamist, mille raames tööandja nime ei avaldata. Värbamisteenust on edukalt kasutanud ka tööandjad, kes on ise püüdnud ametikohta täita, kuid see pole õnnestunud.

Meie värbamistiim koosneb vastava töökogemuse, hariduse ja oskustega professionaalsetest värbajatest, kes on puutunud kokku erineva taseme ja keerukusega värbamisprojektidega mitmetes ärisektorites. Meie spetsialistid on alati kursis tööturu olukorraga, samuti erinevate kandidaatide valimis- ja hindamismeetodite kasutamisega.

Meie teenuste portfell sisaldab tööriistu, mis aitavad ettevõtte personalijuhtidel ja teistel värbamisega seotud rollidel hoida kokku aega, saavutades maksimaalse tähelepanu ja tulemuse võimalikult paljude kvaliteetsete kandidaatide seas.

Millest sõltub värbamisteenuste hind?

Enamasti sõltub värbamisteenuste hind profiili keerukuse astmest ning valitud lisateenustest. Profiili keerukuse määravad mitmed tegurid: tööandja maine, töö asukoht, nõutud kompetentsid, töökogemus, töötamise aeg ja töötasu.

Hinnad algavad 490€, keerulisemad profiilid võivad küündida 1,7- kuni 2-kordse  värvatava ametikoha brutokuutasuni.