CV-Online värbamisteenused logo

Eelvalik baasiga

Eelvalik baasiga sobib klientidele ametikohtade täitmisel, kus on tõenäosus haarata keskmisest rohkemate kandidaatide tähelepanu (alates 50 ja enam kandidaadist) ja kus valikuprotsessi suurim raskuskese on kandidaatide esmase sobivuse hindamisel.

Eelvalik baasiga sisaldab

 • Ametiprofiili loomine: täpsustame kliendiga vakantse ametikoha üksikasjad (konkreetsed nõudmised haridusele, töökogemusele, keeleoskusele, sobiv ametinimetus jms).
 • Koostame töökuulutuse teksti ja aitame kuulutuse kujundusega. Töökuulutus luuakse vastavalt kliendi poolt nõutud kriteeriumitele ja täidetud ametiprofiilile.
 • Avaldame töökuulutuse CV.ee süsteemis kuni üheks kuuks (vajadusel pikendame kaks lisanädalat).
 • Jagame töökuulutust Töötukassa lehel (kliendi soovil).
 • Vajadusel koostame ise või koostöös kliendiga täiendavate online-küsimustega valikuetapi, mis edastatakse läbi Recruitee värbamistarkvara kõikidele kandidaatidele.
 • Tõstame avaldatud kuulutuse esile Premium Listis kuulutusega sobivas kategoorias vähemalt ühe nädala jooksul.
 • Võimendame töökuulutuse ringlemist sotsiaalmeedias ja suuname selle sobiva sihtgrupini (Facebook, Instagram, Linkedin).
 • Teostame täiendava otsingu CV.ee andmebaasist leidmaks potentsiaalseid kandidaate, kes vastavad ametiprofiilile; kontakteerume täiendavate kandidaatidega, et tutvustada pakutavat ametikohta ja selgitada välja kandidaadi avatus kandideerimisprotsessis osaleda.
 • Saadame kandideerimiskutse e-maili teel CV.ee andmebaasis olevatele inimestele, kes vastavad kirjeldatud ametiprofiilile.
 • Valikuteenuse raames selekteerime kandidaadid hinnates nende sobivust vastavalt profiilile.
 • Vastame otsingu perioodi vältel kandidaatidelt saabunud küsimustele nii ametikoha kui ka otsinguprotsessi kohta.
 • Kontakteerume konkursile laekunud potentsiaalselt sobivate, välja valitud kandidaatidega ja selgitame välja nende motivatsiooni konkursil osalemiseks ja täpsustame sobivust profiiliga.
 • Presenteerime kliendile konkursi raames laekunud parimaid kandidaate koos omapoolsete kommentaaridega; edastame kliendile ülevaate värbamis- ja valikuprotsessist kord nädalas.
 • Valikuprotsessis kliendi poolt välja valitud inimesele pakume DISC onboarding testi, mis jagab soovitusi, kuidas alustavat töötajat parimal moel toetada (kliendi soovil).
 • Anname tagasisidevastuse koos põhjendusega mittevalituks osutunud kandidaatidele.

Eelvaliku puhul on projekti eeldatav kestus 6 nädalat, sh

 • Nädal 1 – töökuulutuse avaldamine ja sihtkiri;
 • Nädal 2.-4. – lühiintervjuud kandidaatidega ja kord nädalas kandidaatide edastamine kliendile, vajadusel täiendav andmebaasiotsing;
 • Nädal 4. – töökuulutuse tähtaeg ja viimaste kandidaatide hindamised, kandidaatide kohtumised kliendiga;
 • Nädal 6. – kandidaatide kohtumised kliendiga;
 • Nädal 6. – lõppvaliku tegemine ja vastused valituks mitteosutunud kandidaatidele.

HIND: vastavalt teenuse sisule

Koostöös Läti ja Leedu kolleegidega pakume sama värbamislahendust ka teistes Balti riikides.

Vaata ka erinevate värbamist toetavate lisateenuste võimalusi siit.

Lisainfo: +372 6990 555 või info@cv.ee

Võta ühendust

+372 6990555

saadaval 9:30 – 17:00

Aadress Pärnu mnt. 158-1, 11317 Tallinn

E-mail info@cv.ee

Alates käesolevast aastast annetab CV-Online Estonia OÜ (CV.ee) värbamisteenuse pealt Astangu Kutsehariduskeskuse olmeruumide kaasajastamisse. Kogu värbamisprojektidest saadud tulust läheb 1% Astangu Kutsehariduskeskuse toetamiseks.