CV-Online värbamisteenused logo

Sihtotsing

Sihtotsing sobib klientidele, kes värbavad inimesi, keda on tööturul keeruline kõnetada. Olgu selleks põhjuseks konkreetse ametiprofiili vähesus, nõutus või kompetentside spetsiifilisus.

Sihtotsingu raames võetakse ühendust passiivsete kandidaatidega. Kandidaate otsitakse erinevatest kanalitest, sh CV.ee andmebaasist, Linkedin-st, FB gruppidest, ettevõtete kodulehekülgedelt, erialaliitude lehtedelt ja teistest avalikke andmeid sisaldavatest kanalitest, kus otsitav sihtrühm on esindatud. Passiivne kandidaat on kandidaat, kes hetkel aktiivselt ise ei kandideeri, kuid kes vastab otsitavale profiilile. Passiivne kandidaat vajab oluliselt enam kontakteerumist ja projekt suuremat ettevalmistusaega.

Sihtotsing sisaldab

 • Koostöös kliendiga värbamisvajaduse sõnastamine ja tegevusplaani kokkupanemine.
 • Ettevõtte väärtuspakkumise sõnastamine koostöös kliendiga.
 • Ametiprofiili loomine – täpsustame kliendiga vakantse ametikoha üksikasjad (konkreetsed nõudmised haridusele, töökogemusele, keeleoskusele).
 • Teostame kliendi poolt etteantud kriteeriumite alusel otsingu CV.ee andmebaasist ja teistest kanalitest, kus otsitav sihtrühm on esindatud.
 • Koostöös kliendiga vaatame iganädalaselt üle projekti seisu ja kandidaadid, vajadusel kohandame oma tegevusi.
 • Võtame ühendust ametiprofiilile vastavate kandidaatidega ja selgitame välja avatuse võimalikele tööalastele väljakutsetele, tutvustame organisatsiooni ja pakutavat ametikohta.
 • Edastame kliendile kandideerimisest huvitatud ja ametiprofiilile vastavad kandidaadid koos omapoolsete kommentaaridega, kellega klient saab valikuprotsessi jätkata.
 • Vajadusel lepime kokku kliendi vestlused kandidaatidega
 • Soovi korral osaleme edasises valikuprotsessis kaasintervjueerijana või vaatlejana.
 • Saadame tagasisidevastused mittevalituks osutunud kandidaatidele.

Sihtotsingu puhul on projekti eeldatav kestus 9 nädalat, kuna sihtotsingu kandidaadid soovivad enamasti aega mõtlemiseks, sh

 • Nädal 1 – väärtuspakkumine ja ametiprofiili loomine;
 • Nädal 2.-4. – kandidaatide otsing ja kord nädalas kandidaatide edastamine kliendile;
 • Nädal 3.-6. – kandidaatidega kontakteerumine ja ametikohast huvitatud kandidaatide edastamine;
 • Nädal 6.-7. – kandidaatide kohtumised kliendiga;
 • Nädal 8.-9. – lõppvaliku tegemine ja vastused valituks mitteosutunud kandidaatidele.

HIND: vastavalt teenuse sisule

Koostöös Läti ja Leedu kolleegidega pakume sama värbamislahendust ka teistes Balti riikides.

Projekti eest tasumine toimub kolmes osas: 30% projektitasust alustustasuna enne projekti algust, 30% projektitasust esimeste kandidaatide edastamisel, 40% projektitasust paigutustasuna, kui sobiv inimene ametikohale on leitud.

Vaata ka erinevate värbamist toetavate lisateenuste võimalusi siit.

Lisainfo: +372 6990 555 või info@cv.ee

Võta ühendust

+372 6990555

saadaval 9:30 – 17:00

Aadress Pärnu mnt. 158-1, 11317 Tallinn

E-mail info@cv.ee

Alates käesolevast aastast annetab CV-Online Estonia OÜ (CV.ee) värbamisteenuse pealt Astangu Kutsehariduskeskuse olmeruumide kaasajastamisse. Kogu värbamisprojektidest saadud tulust läheb 1% Astangu Kutsehariduskeskuse toetamiseks.