CV-Online värbamisteenused logo

Täisvalik garantiiga

Täisvalik garantiiga sobib klientidele, kes soovivad kogu värbamis- ja valikuprotsessi sisse osta ja osaleda ise vaid lõppvooru hindamisel kõige tugevamate kandidaatidega. Hea võimalus saada terviklik ja professionaalne projektihaldus ühest kohast ning hoida kokku oma tööaega vähemalt 25h.

Täisvalik garantiiga sisaldab

 • Ametiprofiili loomine: täpsustame kliendiga vakantse ametikoha üksikasjad (konkreetsed nõudmised haridusele, töökogemusele, keeleoskusele).
 • Aitame luua tabava teksti ja kujundusega töökuulutuse vastavalt kliendi poolt nõutud kriteeriumitele ja täidetud ametiprofiilile.
 • Avaldame töökuulutuse CV.ee süsteemis kuni üheks kuuks (vajadusel pikendame kaks lisanädalat).
 • Jagame töökuulutust Töötukassa lehel (kliendi soovil)
 • Vajadusel koostame ise või koostöös kliendiga täiendavate online-küsimustega valikuetapi, mille saadame kõikidele või valitud kandidaatidele läbi Recruitee värbamistarkvara.
 • Tõstame avaldatud kuulutuse esile rubriigis Premium Listis kuulutusega sobivas kategoorias vähemalt üheks nädalaks.
 • Võimendame töökuulutuse ringlemist sotsiaalmeedias ja suuname selle sobiva sihtgrupini (Facebook, Instagram, Linkedin)
 • Saadame kandideerimiskutse e-maili teel CV.ee andmebaasis olevatele inimestele, kes vastavad kirjeldatud ametiprofiilile.
 • Teostame täiendava otsingu ee andmebaasist leidmaks potentsiaalseid kandidaate, kes vastavad ametiprofiilile; kontakteerume täiendavate kandidaatidega, et tutvustada pakutavat ametikohta ja selgitada välja kandidaadi avatus kandideerimisprotsessis osaleda.
 • Teostame kandidaatide sihtotsing, mille käigus otsime erinevatest kanalitest (LinkedIn, erialaliidud, koolid jms) juurde profiilile vastavaid kandidaate, kellele tutvustame e-posti või telefoni teel ettevõtet / organisatsiooni ja pakutavat ametikohta ning uurime kandidaadi huvi pakutava ametikoha vastu.
 • Vastame otsingu perioodi vältel kandidaatidelt saabuvatele küsimustele nii ametikoha kui ka otsinguprotsessi kohta.
 • Teeme kord nädalas lühivestluse kliendiga, et ühiselt analüüsida koostööd ja värbamisprotsessi.
 • Presenteerime kliendile konkursi raames laekunud parimaid kandidaate koos omapoolsete kommentaaridega kliendiga kokku lepitud perioodi jooksul, mitte harvem, kui kord kahe nädala jooksul.
 • Viime läbi täispika kompetentsipõhise intervjuu kuni viie kliendi poolt ootustele vastavaks tunnistatud kandidaadiga.
 • Viime läbi testimised kuni kolme lõppkandidaadiga (valikus Tripod isiksuseküsimustik või Vaimse võimekuse test ja DISC tööalane isiksusetest).
 • Võtame ühendust kuni kolme lõppkandidaadi soovitajatega tagasiside saamiseks (tagasiside küsimine kuni kolmelt soovitajalt kandidaadi kohta).
 • Koostame kliendile kuni kolme lõppkandidaadi kohta ülevaate nende sooritusest erinevates valikuetappides, soovitajate tagasiside, isiksusetesti raportid ja omapoolsed kommentaarid ja soovitused.
 • Esitame kliendile ülevaate kogu värbamisprotsessist koos omapoolsete ettepanekutega.
 • Saadame tagasisidevastused mittevalituks osutunud kandidaatidele
 • Viime läbi tagasisideintervjuu
 • Teenus sisaldab 4-kuulist garantiid leitud uuele töötajale ehk kui nelja kuu jooksul pärast töölepingu sõlmimist selgub, et töötaja antud ametikohale ei sobi (tööleping lõpetatakse tööandja või töötaja algatusel, va Töölepingu seaduse §91 alusel), teostame samale ametikohale ühekordse kuni ühe kuu kestusega otsingu tasuta.

Täisvaliku puhul on eeldatav projekti kestus 9 nädalat, sh

 • Nädal 1 – töökuulutuse avaldamine ja sihtkiri;
 • Nädal 2.-3. – täiendav kandidaatide otsing ja värbamisprotsessi perioodilise ülevaate edastamine kliendile;
 • Nädal 4.-5. – töökuulutuse tähtaeg, täispikad intervjuud ja kandidaatide hindamised, lõppkandidaatide edastamine kliendile;
 • Nädal 6.-7. – kandidaatide kohtumised kliendiga;
 • Nädal 8.-9. – soovitajatega kontakteerumine, testid, lõppvaliku tegemine ja vastused valituks mitteosutunud kandidaatidele.

HIND: vastavalt teenuse sisule

Koostöös Läti ja Leedu kolleegidega pakume sama värbamislahendust ka teistes Balti riikides.

Vaata ka erinevate värbamist toetavate lisateenuste võimalusi siit.

Lisainfo: +372 6990 555 või info@cv.ee

Võta ühendust

+372 6990555

saadaval 9:30 – 17:00

Aadress Pärnu mnt. 158-1, 11317 Tallinn

E-mail info@cv.ee

Alates käesolevast aastast annetab CV-Online Estonia OÜ (CV.ee) värbamisteenuse pealt Astangu Kutsehariduskeskuse olmeruumide kaasajastamisse. Kogu värbamisprojektidest saadud tulust läheb 1% Astangu Kutsehariduskeskuse toetamiseks.