fbpx
CV-Online värbamisteenused logo

Mitmekesisus töökohal – hea või halb?

Mitmekesisus töökohal hõlmab mitte ainult erinevaid rassilisi ja etnilisi taustu, vaid ka soo, vanuse ja puude seisundit. Töökohal mitmekesisuse edendamine on kasulik nii töötajatele kui ka ettevõttele endale.

Miks on mitmekesisus oluline?

Esimene oluline põhjus, miks mitmekesisus töökohal on oluline, on see, et see loob tervisliku töökultuuri. Mitmekesine töökeskkond, kus on erineva taustaga inimesi, aitab kaasa sallivusele, avatusele ja kaasatusele. Töötajad õpivad üksteise kohta rohkem ning õpivad erinevaid vaatenurki ja ideid hindama. See omakorda aitab kaasa tervislikule töökultuurile, kus kõik töötajad tunnevad end aktsepteerituna ja väärtustatuna.

Teine oluline põhjus on see, et mitmekesisus aitab ettevõtetel saavutada paremaid tulemusi. Erinevate taustade ja oskustega töötajate kaasamine võimaldab ettevõtetel saada paremat arusaamist erinevatest sihtgruppidest ning seeläbi luua paremaid tooteid ja teenuseid. Lisaks suurendab mitmekesisus innovatsiooni ning aitab ettevõtetel leida uusi ja huvitavaid lahendusi.

Kolmas oluline põhjus on see, et mitmekesisus aitab kaasa sotsiaalsele vastutustundlikkusele. Ettevõtte maine parandamine ja selle positiivne mõju ühiskonnale võib tõsta ettevõtte usaldusväärsust ning suurendada klientide ja töötajate lojaalsust. Samuti võib ettevõtte hea maine olla konkurentsieeliseks teiste ettevõtete ees. Kõige olulisem on aga see, et töökohal peaksid kõik töötajad tundma end aktsepteerituna ja väärtustatuna ning et neil oleks võimalik anda oma panus ettevõtte edu saavutamiseks olenemata nende taustast.

Astangu Kutsehariduskeskus on organisatsioon, mis pakub erinevaid teenuseid ja toetust erivajadustega inimestele. Nende eesmärk on võimaldada kõigile inimestele iseseisvat ja aktiivset osalemist ühiskonnaelus, pakkudes erinevaid koolitusi ja toetusteenuseid. Astangu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutseõppeasutus, mis on spetsialiseerunud just erivajadustega inimeste koolitamisele.

Nad pakuvad erinevaid kutseõppe programme, mille eesmärk on aidata erivajadustega inimestel omandada vajalikud oskused ja teadmised, et neil oleks võimalik edukalt tööturul osaleda. Kutseõppes on võimalik omandada järgmiseid erialasid: aednik, kokk, müüja, puhastusteenindaja, ja palju teisi. 

Kuna mitmekesisus on ka meie jaoks oluline, siis oleme otsustanud toetada Astangu Kutsehariduskeskust. Alates käesolevast aastast annetab CV-Online Estonia OÜ (CV.ee) värbamisteenuse pealt Astangu Kutsehariduskeskuse olmeruumide kaasajastamisse. Kogu värbamisprojektidest saadud tulust läheb 1% Astangu Kutsehariduskeskuse toetamiseks.