fbpx
CV-Online värbamisteenused logo

Kuidas mõõta värbamise edu? Peamised mõõdikud

Värbamine on iga organisatsiooni jaoks oluline protsess, mille eesmärk on meelitada ja hoida talente. Tagamaks, et värbamine annaks soovitud tulemusi, on oluline süsteemi olemasolu värbamise edukuse mõõtmiseks. Konkreetseid mõõdikuid jälgides ja strateegilisi hindamistehnikaid rakendades saab väärtuslikku teavet värbamisprotsessidest ja teha andmepõhiseid täiendusi. 

Blogipostituses uurime peamisi mõõdikuid ja strateegiaid värbamisteenuste edukuse tõhusaks mõõtmiseks.

Täitmise aeg

Üks põhilisemaid mõõdikuid värbamise edukuse mõõtmiseks on täitmise aeg (Time-to-fill) (TTF). See mõõdik arvutab aja, mis kulub värbamisprotsessi algatamisest kuni kandidaadi töölevõtmise hetkeni. Lühem TTF näitab tõhusamat värbamisprotsessi, mis võib vähendada kulusid ja tõsta organisatsiooni tootlikkust.

TTF-i parandamiseks kaalu värbamisprotsessi sujuvamaks muutmist, kasutades selleks tehnoloogiat(värbamisprogrammid), optimeerides ametikirjeldusi ja edendades selget suhtlust ettevõtte ja kandidaatide vahel. Tihti aitab sisse tellitud värbamisteenus kulusid madalamal hoida.

Tasu värbamise kohta

Cost-Per-Hire (CPH) on veel üks oluline mõõdik, mis aitab organisatsioonidel hinnata oma värbamise finantstõhusust. CPH arvestab kõik värbamisprotsessi käigus tekkinud kulud, sealhulgas reklaamikulud, värbajate palgad, värbamistarkvara tasud ja muud sellega seotud kulud.

CPH täpseks mõõtmiseks pea üksikasjalikku arvestust värbamiskulude kohta ja analüüsi neid edukate töötajate arvu suhtes.

Värbamise kvaliteet

Quality-of-Hire (QoH) on oluline mõõdik, mis ületab lihtsalt vabade ametikohtade täitmise. See hindab, kui hästi uued töötajad toimivad ja panustavad organisatsiooni edusse. QoH hindamine hõlmab tulemusandmete ja tagasiside kogumist juhendajatelt ja kolleegidelt kindla perioodi jooksul.

QoH parandamiseks keskendu värbamisprotsessi tõhustamisele, et meelitada ligi sobivate oskuste ja teadmistega kandidaate. Keskendu kandidaatidele, kes vastavad organisatsiooni väärtustele ja pikaajalistele eesmärkidele.

Kandidaadi kogemus

Kandidaadi kogemus mängib värbamise edukuses olulist rolli. Positiivne kandidaadikogemus võib parandada tööandja brändi ja meelitada ligi rohkem tipptasemel kandidaate. Ja vastupidi, negatiivne kogemus võib potentsiaalseid töötajaid eemale peletada ja ettevõtte mainet kahjustada.

Kandidaatide kogemuse hindamiseks saada kandidaatidele küsitlused pärast värbamisprotsessi iga etappi. Analüüsi tagasisidet, et tuvastada valupunktid ja valdkonnad, mida oma värbamisteenuses parandada.

Säilitamise määr

Värskelt palgatud töötajate töölejäämise määra mõõtmine on värbamisteenuse pikaajalise edu mõistmiseks oluline. Kõrge säilitamise määr näitab, et värbamisprotsess on olnud edukas ja oled leidnud organisatsiooni jaoks sobivad inimesed.

Säilitamise määra suurendamiseks keskenduge sisseelamisele ja pidevatele arendusprogrammidele, mis toetavad töötajate kasvu ja edu ettevõttes.

Värbamise edukuse mõõtmine on oluline, et optimeerida värbamisprotsesse ja meelitada oma organisatsiooni talente. Jälgides eelnimetatud mõõdikuid, saad teha andmepõhiseid otsuseid, et oma värbamisstrateegiat pidevalt parendada. 

Pea meeles, et edukas värbamine mitte ainult ei täida ametikohti, vaid viib ka kandidaatide oskused, kogemused ja väärtused vastavusse organisatsiooni eesmärkidega, aidates kaasa pikaajalisele kasvule ja edule.